Preview Mode Links will not work in preview mode

Krukväxtpodden


Oct 4, 2018

Lena Ljungquist från Wexthuset är tillbaka för att dela med sig av sina bästa tips och råd kring ohyra. I denna första del pratar Lena och Therese Rosenvinge mycket om att förebygga angrepp. Vilka är de vanligaste sorterna på krukväxter och hur kan man på ett tidigt stadium upptäcka objudna gäster? Vi pratar också olika slags bekämpning.