Preview Mode Links will not work in preview mode

Krukväxtpodden


Apr 7, 2018

Det sextonde avsnittet spelas in på scen på Stockholms trädgårdsmässa. Trädgårdsmästaren och pelargonexperten Mats Asplund svarar på lyssnares och mässbesökares frågor. Om när det är bäst att klippa ner, hur en får sin Dr Westerlund att blomma och tips för sticklingar. Men vi inleder med lite historia – om ursprung och hybrider och hur det var med pelargonerna på Lagerlöfs Mårbacka.